Martfűi
Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény

2020. június 22-én, hétfőn NYITUNK!

Híreink és írások rólunk

Múzeumok Őszi Fesztiválja 2021

A Múzeumok Őszi Fesztiválja idei célja rávilágítani arra, hogy a múzeumok miként tudnak a testi – lelki egyensúly egységének a létrejöttéhez hozzájárulni. Erre az összhangra, vagyis a „jóllétre” utal a „múzeumi harmónia”. Az idei Múzeumok Őszi Fesztiválja a zenét hívja segítségül a közös öröm kifejezésére.

tovább »

Újabb kiállítási tárgyakkal gazdagodott a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény. Negyvenöt pár cipőt restauráltattak az elmúlt időszakban, melyeket a Múzeumok Éjszakáján tekintethettek meg először az érdeklődők.

tovább »

Látogasson el Martfű Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény kiállításaira!

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületében található a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény, mely 2014 ősze óta működik közérdekű muzeális gyűjteményként.

Város születik című állandó kiállításának terei interaktívan mutatják be Martfű történetét az 1940-es évektől a rendszerváltásig. A 19. század végi előzményekre is kitekintve tanúi lehetünk, hogyan hatott egy külföldi iparvállalat “Martfű-puszta” gazdasági és társadalmi fejlődésére, hogyan lett Martfű önálló település, majd a 70-es években a térség legkorszerűbb városa.  A tárlat célja a történelmi folyamatok bemutatása mellett az, hogy a látogatók belelássanak a cipőgyári munkások mindennapjaiba, a munka melletti sportolási, szórakozási lehetőségekbe. Nagy érték az eredeti Tisza neon reklámtábla, míg az utolsó teremben a Tisza Cipő martfűi mintaboltjának árubemutató falát rekonstruálták, itt állítva ki azokat a cipőket, melyek újabb változatát mai is oly nagy szeretettel viselik a fiatalok, és amelyekre a 40-60 éves generáció oly szívesen emlékszik vissza.

Az épületben kapott helyett a Pécskői család alföldi kerámiagyűjteménye, ahol a vásárhelyi és mezőtúri míves cserépedények mellett a paraszti élet kisbútorai és használati eszközei láthatóak.

A gyerekeket mindkét tárlathoz kapcsolódva várostörténeti, családtörténeti, honismereti és néprajzi múzeumi órákon fogadják.

2012-ben adták át a Művelődési Központhoz tartozó Kézműves Házat, melynek célja, hogy működjön városunkban egy olyan szakmai műhely, amely a néphagyományok továbbadásával foglalkozik. Vezetője mézeskalács-készítő népművész, aki a foglalkozások és népi játszóházak mellett hon- és népismereti órákat is tart a gyerekeknek a Kézműves Házban berendezett hagyományos tiszazugi “tisztaszobában”

A gyűjtemény

“A kulturális hagyományok és tárgyi emlékek megőrzése fontos a martfűi emberek számára, annál inkább, mert a fiatal település életében oly rövid idő alatt és intenzíven jöttek létre. Városunk története s vele a mi történelmünk is egyedülálló: miközben világszerte folyt a rombolás, dúlt a második világháború, itt, a Martfű-pusztán valami új kezdődött el. Bata nagyszabású elképzelésének megfelelően elődeink több mint 70 évvel ezelőtt a Martfű-pusztán valódi zöldmezős vállalkozásba kezdtek: gyárat, várost építettek.”

A Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény 2014 szeptemberében kapta meg működési engedélyét. Közérdekű muzeális gyűjteményként, önkormányzati fenntartásban – a közművelődés, könyvtár és média mellett – a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár egyik szervezeti egységeként működik.

Az gyűjtemény legfontosabb pontja a martfűi identitás erősítése, fejlesztése, a még fellelhető hely- és ipartörténeti emlékek felgyűjtése, megőrzése, a központ társadalmi szerepvállalásának növelése. A megőrzéssel párhuzamosan egyre nagyobb szerepet kap a kulturális örökség lakossággal való megismertetése, hiszen a gyűjteményeket gyarapító ipartörténeti örökség nemcsak a helyi vagy a megyei, de az ország egészének kulturális örökségében kuriózumként említhető.

1974 óta többször is alakítottak ki időszaki helytörténeti gyűjteményt a Tisza Cipőgyár és ezen keresztül Martfű történetének bemutatására. 2000-ben újabb irányból közelítve az életmód került előtérbe, ahol a martfűi tanyákról származó anyag mellé felsorakoztak a környező településekről betelepülő munkások tárgyi emlékei. 2010-ben a Martfű történetét ismertető reprezentatív könyv összeállításakor újból fellángolt a lokálpatrióta szemlélet, ennek eredménye Város születik című kiállításunk, mely Jan Antonin Bata munkásságának és Martfű várossá fejlődésének állít emléket az 1938-1948 közötti évtized történéseit feldolgozva.

2014-ben erről a pontról kiindulva határoztuk meg céljainkat, melyhez az első lépést a működési engedély megszerzése jelentette. Koncepciónk szerint a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény feladata: Martfű város helytörténeti, és a közigazgatási határain belül működő ipari létesítmények, iparágak történeti, illetve azon belül a gyártási folyamatokhoz kapcsolódó technikatörténeti tárgyak, visszaemlékezések, tudományos forrásértékkel bíró dokumentumok, fényképek gyűjtése, feldolgozása, rendszerezése, archiválása, és kiállítások, pedagógiai programok, rendezvények formájában mindenki számára elérhetővé tétele, mindez szervesen igazodik az ICOM 2007-ben, Bécsben megfogalmazott deklarációjához: „A múzeum egy, a társadalom és annak fejlesztése szolgálatában álló stabil, nonprofit intézmény, amely nyitott a nyilvánosság számára, és oktatás, tanulás és élményszerzés céljából gyűjti, megőrzi, kutatja, közreadja és bemutatja az emberiség és környezetének tárgyi és szellemi kultúráját.”

Az első évek a Gyűjtemény útkereséséről és pozicionálásáról szóltak: részvétel az országos múzeumi rendezvényeken (Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja), kapcsolatok kialakítása a nevelési-oktatási intézményekkel, ismeretátadási stratégia kialakítása és a foglalkozások folyamatos fejlesztése, illetve olyan alapvető feladatokról mint a raktárrendezés.

2015-16-os évünk legfontosabb eredménye a Kubinyi Ágoston Program és Martfű Város Önkormányzatának segítségével megújult állandó kiállítás, ahol modern, interaktív, látogató- és műtárgybarát környezetben mutathatjuk be városunk történelmét születésétől a rendszerváltásig.

Csoportoknak, osztályoknak helytörténeti foglalkozás illetve tárlatvezetés előzetes bejelentkezéssel: 0656/450-146, martfugyujtemeny@gmail.com

Múzeumi kínálatunk

Kiállításaink, Foglalkozásaink, Nyitvatartás

Állandó Kiállítás - Város Születik

Város születik című állandó kiállításunk terei interaktívan mutatják be Martfű történetét az 1940-es évektől a rendszerváltásig. A 19. század végi előzményekre is kitekintve tanúi lehetünk, hogyan hatott egy külföldi iparvállalat “Martfű-puszta” gazdasági és társadalmi fejlődésére, hogyan lett Martfű önálló település, majd a 70-es években a térség legkorszerűbb városa.  A tárlat célja a történelmi folyamatok bemutatása mellett az, hogy a látogatók belelássanak a cipőgyári munkások mindennapjaiba, a munka melletti sportolási, szórakozási lehetőségekbe. Nagy érték az eredeti Tisza neon reklámtábla, míg az utolsó teremben a Tisza Cipő martfűi mintaboltjának árubemutató falát rekonstruálták, itt állítva ki azokat a cipőket, melyek újabb változatát mai is oly nagy szeretettel viselik a fiatalok, és amelyekre a 40-60 éves generáció oly szívesen emlékszik vissza.

Kapcsolódó írások

Állandó Kiállítás - Pécskői Gyűjtemény

Az Martfű Művelődési Központ épületében kapott helyett a Pécskői család alföldi kerámiagyűjteménye, ahol a vásárhelyi és mezőtúri míves cserépedények mellett a paraszti élet kisbútorai és használati eszközei láthatóak.
Egy színvonalas szakmai anyag bemutatásának lehetünk részesei, városunk nyugalmazott középiskolai tanára, Pécskői Miklós és családja egy alföldi, hódmezővásárhelyi kerámiagyűjteményt, néprajzi tárgyi emlékeket bocsátott a város rendelkezésére. A gyűjtemény korszerű bemutatása érdekében, négy teremből álló, interaktív múzeumi teret alakítottak ki az intézményben.

A Pécskői család néprajzi gyűjteménye azzal, hogy a művelődési központ helytörténeti gyűjteményében, az új kiállítótérben mindannyiunk számára hozzáférhetővé vált, most valóban „fő helyre” került.

A gyerekeket a tárlathoz kapcsolódva várostörténeti, családtörténeti, honismereti és néprajzi múzeumi órákon fogadjuk.

Kapcsolódó írások

Nyitvatartás

Nyitvatartás:

Hétfő: 8.00-19.00
Kedd: 8.00-19.00
Szerda: 8.00-19.00
Csütörtök: 8.00-19.00
Péntek: 8.00-19.00
Szombat: 15.00-19.00
Vasárnap: zárva

Csoportok részére, előzetes bejelentkezés alapján a nyitvatartási időtől eltérő időpontban is lehetőség van látogatásra.

Egyeztetni az 06 (56) 450 146-os telefonszámon, a martfugyujtemeny@gmail.com email címen vagy a Művelődési Központ információs pultjánál (Martfű,Mártírok út 1.) lehet.

 

Megközelítés:

A Tisza bal partján fekvő Martfű, a Tisza Cipő “szülővárosa”. A község 442-es út mentén, Szolnoktól 20 km-re déli irányba, Kunszentmártontól 23 km-re északra található. A körforgóhoz érkezve el kell haladnunk a Városháza mellett, majd a SPAR-nál jobbra fordulva, az út bal oldalán találjuk az 1961-ben épült Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületét, ez ad helyet a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjteménynek.

Múzeumpedagógia

Múzeumpedagógiai tevékenységünk

A Gyűjtemény helytörténeti, ipar- és technikatörténeti gyűjtőkörrel rendelkezik. Ezek a gyűjtemények teremtik meg a múzeumpedagógiai feladatellátás alapjait.

Múzeumpedagógiai tevékenységünk alapvetően illeszkedik a gyűjtemény fejlesztési tervében megfogalmazott célokhoz, elképzelésekhez. Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk az iskola- és látogatóbarát intézmény kialakítását, mely alapvetően a tanuló ifjúság számára jelent oktatási-képzési lehetőséget, ugyanakkor minden korosztály számára biztosítja az élethosszig tartó tanulás lehetőségét. E feladat ellátása során múzeumpedagógiai tevékenységünk modernizálását a megújult állandó kiállításunkhoz kapcsolódva kezdtük meg, ám látnunk kell, hogy ennek tere nem alkalmas minden jelenlegi és tervezés alatt álló foglalkozás megtartására.

2014 szeptember végén, a működési engedély megszerzésével megkezdődtek a múzeumpedagógiai foglalkozások az iskolai tantervhez, állandó kiállításhoz kapcsolódva, nagyrészt általános iskolás, ritkán középiskolás tanulók részvételével.

A Városi Könyvtár és a Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény ajánlata

a 2018-2019-es tanévre

 1. Irodalmi, zenés, drámajátékos foglalkozások igény szerinti témákban
 2. Foglalkozások papírszínházzal
 3. Mesélde (minden hónap utolsó péntekén délutáni családi program, kérésre előre egyeztetett időpontban iskolaidőben is) – zenés, játékos mesehallgatás
 4. Hulladékmese – ökoprogram játékkal, papírszínházzal
 5. „Az internet olyan, mint a pocsolya” – mesés foglalkozás az internet hasznosságáról és veszélyeiről
 6. „A cipőkirály birodalma” – Martfű-mese – mesés, játékos helytörténeti foglalkozás
 7. “Házi áldás avagy derűs mese Miki bácsi gyűjtéséből” – a Pécskői-gyűjteményhez kötődő játékos, mesés néprajzi foglalkozás
 8. Ünnepekhez, hagyományokhoz kötődő foglalkozások
 9. Tematikus foglalkozások:
  Néprajz (ezen belül kívánság szerint )
  Jeles napok
 10. Foglalkozások az időszaki kiállításokhoz
 11. A Népmese Napja – szeptember 24-28.
 12. Múzeumok Őszi Fesztiválja (október 1-november 11 – részletes program később)
 13. Országos Könyvtári Napok (október 1-7. – részletes program később)
 14. „Játékok régen és ma” – foglalkozások advent idején
 15. Híradástechnika-történeti foglalkozás kommunikációs gyakorlatokkal (előkészítés alatt)
 16. Kézművesfoglalkozások (pl. nemezelés)

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Székácsné Tálas Gabriella és Eiler Zita

Mézeskalácsos Kézművesház

012-ben adták át a Művelődési Központhoz tartozó Kézműves Házat, melynek célja, hogy működjön városunkban egy olyan szakmai műhely, amely a néphagyományok továbbadásával foglalkozik. Vezetője Juhászné Hídvégi Edit mézeskalács-készítő népművész, aki a foglalkozások és népi játszóházak mellett hon- és népismereti órákat is tart a gyerekeknek a Kézműves Házban berendezett hagyományos tiszazugi “tisztaszobában”.

Juhászné Hidvégi Edit szerint a Kézműves Ház életében jelentős állomás, hogy regisztrált alkotóházként tartják számon, ezzel egyre nagyobb teret adva a hagyományok ápolásának, az ehhez kötődő programoknak. Mint mondta, több szempontból is különleges az épület, hiszen kevés olyan kézműves alkotóház van az országban, ami három funkcióval is rendelkezik: kiállító résszel, ahol tárlatvezetést, rendezvényeket lehet tartani, alkotóteremmel, ahol foglalkozásokat lehet tartani, és ami a különlegessége, az a nyitott műhely, ahová a látogatók is betérhetnek.

A Kézműves Ház, csoportos vagy egyéni bejelentkezéssel, továbbra is várja látogatóit Martfűn a Gesztenye sor 1. szám alatt.

Kapcsolat, elérhetőségek:

 • cím: 5435 Martfű, Gesztenye sor 1/c
 • telefonszám:  06306177460
 • email cím: edit.hidvegi@t-online.hu

Kapcsolódó oldal: Csodamézes

Martfűi Kézműves Ház